Konvoluttering

Konvoluttering er den absolutt beste måten å formidle et budskap på som har brevark i fokus. Om det så er betalingsoppfordring, reklame eller en spørreundersøkelse så hjelper vi deg med dette. Vi printer med variabel print og legger dette maskinelt inn i deres konvolutter.

Du trenger kun å sende en pdf/ word fil og en adressefil, så fletter vi, printer og konvolutterer. Vi konvolutterer formatene C6/5, C5 og C4 som er standariserte konvolutter. (Ukurante konvolutter kan også benyttes  men kun på forespørsel.)

Spør oss gjerne om trykking av konvolutter og brevark.

De fleste av våres kunder har behov for brevutsendelser. Vi printer og konvolutterer for boligbyggelag, forsikringsselskaper og andre bedrifter.

Ingen opplag for små eller for store.

Utskrift