Print

Print kan bestå av så mangt;

Reklame, faktura, spørreundersøkelser etc.

Vi kan bistå med A4 brevark med/uten girodel, du bidrar kun med adressefil og en pdf-layout. Så samkjører vi variabel print og for mellomstore og store bedrifter er dette meget lønnsomt. Vi har dagprint, ukesprint, og månedsprint. Alt ettersom hvor mange ganger dere ønsker å sende ut faktura

Vi kan samkjøre flere sider til samme adressat i samme konvolutt.

Vi kan også ordne med medlemskort på brevarket ferdig printet på.